reenergy.main@gmail.com     (067) 904 28 02; (067) 904 28 03;

КОМПАНИЯ ОТВЕТСТВЕННО УТИЛИЗИРУЕТ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Для получения копий наших документов и дополнительной информации просим обращаться к нашим специалистам

Экологичная утилизация для ответственного бизнеса

    ЧТОБЫ ПРОСМОТРЕТЬ БУКЛЕТ, НАЖМИТЕ НА КАРТИНКУ

nakaz250

ЧТОБЫ ПРОСМОТРЕТЬ ДОКУМЕНТ, НАЖМИТЕ НА КАРТИНКУ

ООО “РЭИ БРОВАРЫ” – ЛИДЕР РЫНКА УТИЛИЗАЦИИ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА УКРАИНЫ

Постанова КМУ від 19 березня 2008 р. N 212 «Про затвердження критеріїв розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)»

Постанова КМУ від 23 липня 2008 р. N 665 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу»

Постанова КМУ від 14 січня 2009 р. N 16 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері питного водопостачання і водовідведення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)»

Постанова КМУ від 27 грудня 2008 р. N 1139 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів і визначається періодичність проведення планових заходів, пов’язаних з державним наглядом (контролем)»

Постанова КМУ від 31 жовтня 1995 р. N 870 «Про Порядок передачі документації на державну екологічну експертизу»

Постанова КМУ від 3 серпня 1998 р. N 1216 «Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів»

Постанова КМУ від 31 серпня 1998 р. N 1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів»

Постанова КМУ від 10 серпня 1994 р. N 595-р «Про прискорення виконання заходів щодо поліпшення екологічного стану навколишнього природного середовища»

Постанова КМУ від 14 серпня 1996 р. N 966 «Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих водокористувачам припиненням права або зміною умов спеціального водокористування»

Постанова КМУ від 11 вересня 1996 р. N 1100 «Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується»

Постанова КМУ від 30 березня 1998 р. N 391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля»

Постанова КМУ від 3 серпня 1998 р. N 1217 «Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів»

Постанова КМУ від 3 серпня 1998 р. N 1218 «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів»

Постанова КМУ від 9 березня 1999 р. N 343 «Про затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря»

Постанова КМУ від 25 березня 1999 р. N 465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами»

Постанова КМУ від 8 квітня 1999 р. N 559 «Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів»

Постанова КМУ від 29 листопада 2001 р. N 1598 «Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню»

Постанова КМУ від 13 грудня 2001 р. N 1655 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря»

Постанова КМУ від 28 грудня 2001 р. N 1780 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел»

Постанова КМУ від 13 березня 2002 р. N 303 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел забруднення атмосферного повітря»

Постанова КМУ від 13 березня 2002 р. N 321 «Про затвердження Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. N 459»

Постанова КМУ від 13 березня 2002 р. N 299 «Про Порядок розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря»

Постанова КМУ від 13 березня 2002 р. N 300 «Про Порядок розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря»

Постанова КМУ від 13 березня 2002 р. N 301 «Про затвердження Порядку погодження і видачі дозволів на провадження діяльності, пов’язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях»

Постанова КМУ від 13 березня 2002 р. N 302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян — підприємців, які отримали такі дозволи»

Постанова КМУ від 11 липня 2002 р. N 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки»

Постанова КМУ від 4 березня 2004 р. N 265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами»

Постанова КМУ від 25 серпня 2004 р. N 1107 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання»

Постанова КМУ від 28 серпня 2013 р. № 808 «Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку»

НАКАЗ Мінприроди України від 15.09.2004 N 353 «Про затвердження Положення про порядок опломбування або опечатування підприємств, окремих їх цехів (дільниць) і одиниць обладнання у разі обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності підприємств і об’єктів»

НАКАЗ Державного комітету рибного господарства України від 15.01.2008 N 4 «Про затвердження Інструкції про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах»

Наказ Мінприроди України N 7 від 10.02.95 «Про затвердження Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві»

НАКАЗ Мінприроди України N 12 від 14.01.99 «Про затвердження Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів»

НАКАЗ Мінприроди України від 24.01.2008 N 27 «Про затвердження Інструкції про застосування порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення»

НАКАЗ Мінприроди України N 36 від 18.05.95 «Про затвердження Методики розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища»

НАКАЗ Мінприроди України N 41 від 17.02.99 «Про затвердження форми реєстрової карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання»

НАКАЗ Мінприроди України від 06.02.2009 N 52 «Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газу»

НАКАЗ Мінприроди України N 104 від 14.03.2002 «Про затвердження Переліку речовин, які входять до «твердих речовин» та «вуглеводнів» і за викиди яких справляється збір»

НАКАЗ Мінприроди України від 09.03.2006 N 108 «Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців»

НАКАЗ Мінприроди України N 116 від 15.12.94 «Про затвердження Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами»

НАКАЗ Мінприроди України N 177 від 10.05.2002 «Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря»

НАКАЗ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 «Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України»

НАКАЗ Државного комітету статистики України від 30.04.2004 N 252 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення типової форми первинної облікової документації N ПОД-2 «Журнал обліку виконання заходів з метою охорони атмосферного повітря»»

НАКАЗ Державного комітету лісового господарства України від 31.08.2010 N 262 «Про затвердження Інструкції з оформлення органами Державного комітету лісового господарства України матеріалів про адміністративні правопорушення»

НАКАЗ Мінприроди України від 26.07.2011 № 262 «Про затвердження Регламенту погодження Мінприроди України надання надр у користування»

НАКАЗ Мінприроди України від 05.07.2004 N 264 «Про затвердження Інструкції з оформлення Державною екологічною інспекцією України та її територіальними органами матеріалів про адміністративні правопорушення»

НАКАЗ Мінприроди України N 286 від 30.07.2001 «Про затвердження Порядку визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі»

НАКАЗ МОЗ України від 08.06.2015 № 325 «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами»

НАКАЗ Мінприроди України від 07.07.2008 N 342 «Про затвердження типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари» та Інструкції щодо її заповнення»

НАКАЗ Мінприроди України від 20.07.2009 N 389 «Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів»

НАКАЗ Државного комітету статистики України від 20.10.2008 N 396 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень про охорону атмосферного повітря N 2-ТП (повітря) «Звіт про охорону атмосферного повітря» (річна) та N 2-ТП (повітря) «Звіт про охорону атмосферного повітря» (квартальна)»

НАКАЗ Мінприроди України від 04.11.2011 № 433 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами»

НАКАЗ Мінприроди України від 04.11.2011 № 434 «Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами»

НАКАЗ Мінприроди України від 10.09.2008 N 464 «Про затвердження Порядку організації та проведення перевірок суб’єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства»

НАКАЗ Мінприроди України від 01.10.2012 № 475 «Про затвердження Порядку внесення установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності, до переліку Мінприроди України»

НАКАЗ Државного комітету статистики України від 24.10.2006 N 494 «Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень з охорони навколишнього природного середовища»

НАКАЗ Мінприроди України від 22.10.2008 N 541 «Про затвердження технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт»

НАКАЗ Мінприроди України від 10.12.2008 N 639 «Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря»

НАКАЗ Міністерства транспорту та зв’язку України від 02.07.2008 N 795 «Про затвердження Правил експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі»

ВСЁ О НАС

Увага!

Шановні клієнти, наша компанія піклується про те, щоб бути надійним партнером для Вас.

На жаль, ми стикнулись з тим, що шахраї використали наші документи, отримані з  офіційних відкритих джерелал, та надали сумнівні послуги, від імені нашої компанії.

Ми звернулись до правоохоронних органів для запобігання повторних випадків шахрайства та незаконного використання наших дозвільних документів.

Просимо Вас, бути уважними! З метою перевірки та для запобігання випадків шхрайства, а також  за адміністративною підтримкою або з інших питань, звертатайтесь будьласка  за телефоном :

(067) 904 28 03